معرفی کتاب اوج در رادیو فرهنگ و برنامه روی موج فرهنگ....

معرفی کتاب اوج در رادیو فرهنگ و برنامه روی موج فرهنگ....

روز جمعه 92/08/10  ساعت 11:00 الی 11:30  مصاجبه ای در رابطه با معرفی کتاب اوج پخش شد که در آن مولف کتاب اوج به معرفی این کتاب و زوایای مختلف آن پرداخت که در زیر فایل صوتی آن موجود می باشد

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال