حضور کتاب اوج در همایش تجلیل از کارآفرینان برتر تهران

حضور کتاب اوج در همایش تجلیل از کارآفرینان برتر تهران

تاریخ برگزاری همایش:

ساعت 11:00 صبح 92/4/14  جمعه    برای اطلاعات بیشتر به وب سایت   http://www.hamayeshcenter.ir   مراجعه نمایید.

عنوان همایش:
همایش تجلیل از کارآفرینان برتر

ماموریت همایش:
زمینه سازی توسعه و ارتقای همه جانبه سطح مدیریت کشوری و ماندگاری شرکتها و سازمانها با رویکردظرفیت سازی و ایجاد توانمندی

اهداف همایش:
-  ارائه راهکارهای مدرن و مناسب مدیریتی به منظور توانمند سازی و ماندگار نمودن شرکتها در راستای مدیریت یکپارچه و بهبود اقتصادی
-  توجیه و تشویق شرکتهای پروژه محور به جهت بازنگری در ساختار درونی خود برای ایجاد بهبود مستمر عملکرد و پی ریزی زمینه های ماندگاری خود در بازارهای رقابتی
-  شناسایی تهدیدها و فرصتها و تبیین راهکارهای ارتقاء جایگاه شرکتها در بازارهای رقابتی ، انتقال و استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد اشتغال در کشور
-  ایجاد ، ارتقا و بهبود فرصتهای شغلی در نظام کشوری

محورهای همایش:
-  ارائه راهکارهای مدرن و مناسب مدیریتی به منظور توانمند سازی و ماندگار نمودن شرکتها در راستای مدیریت یکپارچه و بهبود اقتصادی
-  توجیه و تشویق شرکتهای پروژه محور به جهت بازنگری در ساختار درونی خود برای ایجاد بهبود مستمر عملکرد و پی ریزی زمینه های ماندگاری خود در بازارهای رقابتی
-  استفاده از فناوریهای نوین برای ایجاد اشتغال در کشور
-  شناسایی و ایجاد کارآفرینی و پیاده سازی سیستمهای جدید بازاریابی سازمانی و غیر سازمانی
-  بهبود فرایند تصمیم گیری مدیریتی در و واحدهای صنفی
-  تجلیل از چهره های کارآفرین و مدیران موفق کشوری در حوزه های مختلف
-  آشنایی و پیاده سازی سیستم خدمات رسانی به مشتریان و جامعه

سخنرانان و محورهای سخنرانی

- جناب آقای دکتر سبزه پرور (سخنرانی با محوریت پتانسیلهای مدیریت پروژه و تعالی سازمانی)
- جناب آقای مهندس فردی (سخنرانی با محوریت کارآفرینی و بازاریابی سازمانی)
- جناب آقای مهندس زینی وند (سخنرانی با محوریت کارآفرینی از تجارت الکترونیک و حل مشکل بیکاری)

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال