حضور کتاب اوج در جشنواره کارآفرینان برتر شیخ بهایی اصفهان

حضور کتاب اوج در جشنواره کارآفرینان برتر شیخ بهایی اصفهان

کتاب اوج به مدت سه روز در چشنواره کارآفرینان برتر شیخ بهایی به عموم مردم و کارآفرینان برتر اصفهان معرفی گردید.

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال