پرداخت آنلاین

آدرس انتقال وجه کارت به کارت  بانک ها از طریق اینترنت

براي استفاده از خدمات انتقال آنلاين کارت به کارت وجه لطفا يکي از بانک هاي سرويس دهنده زير را انتخاب کنيد.

» بانک ملی                                       https://epayment.bmi.ir/SecurePages/CardToCard.aspx                  

» بانک سامان                                  https://acquirer.sb24.com/CustomerService/jsp/Login.jsp

» بانک پاسارگاد                                      https://epayment.bankpasargad.com/PayOrder.aspx

» بانک اقتصاد نوین                         https://modern.enbank.net/CustomerService/jsp/Login.jsp

» بانک سرمایه                                                                              https://cis.sarmayebank.com

» بانک تجارت                             https://pg.tejaratbank.net/paymentGateway/moneyTransfer

» بانک پارسیان                                          https://services.parsian-bank.com/services/specsrv

» پست بانک                                        http://www.postbank.ir/farazz/service-card2card.html

         

>>بانک ملت                                                               https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking            >>  آموزش کارت به کارت از پنل بانک ملت<<

بانک کشارزی                            https://pg.agri-bank.com/User/AuthenticateCardHolder.aspx

بانک شهر                                https://ebank.city-bank.net/customermanager/viewLogin.html

بانک صادرات         https://damoon.bsi.ir/damoon/services/balance/BalanceInquiry.jsp