حضور کتاب اوج در نمایشگاه مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران