معرفی کتاب اوج

سفارش کتاب اوجخداوند متعال را سپاس می‏گوییم که به ما توفیق خدمت به مردم را اعطا نمود؛ خدمتی که از .بالاترین عبادت‏هاست. استعدادهای سرشار و ظرفیت‏ های بالای مدیریت و نوآوری در کشور یکی از مهم‏ترین سرمایه‏ های ملی است که هرچه بیشتر بهره ‏برداری شود نقصان نمی‏ پذیرد و حتی بر کمیت و کیفیت این موهبت الهی افزوده می شود. جمعیت جوان و مصمم، مدیران مبتکر و نوآور، فرصت‏ های پیدا و پنهان داخلی و خارجی دستمایه اصلی حرکت بزرگ کارآفرینی کشور است که به لطف خداوند متعال و اهتمام مسئولان، در سالیان اخیر به‏ صورت جدی آغاز شده و ثمرات آن در حال نمایان شدن است.                                                                                                بیشتر ...